Knihovna Kněždub
Naposledy aktualizováno: 30.01.2019 16:27:45

CENÍK PLATEBNÍCH SLUŽEB A POPLATKŮ V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ V KNĚŽDUBĚ

(příloha ke knihovnímu řádu)

 

Knihovna účtuje čtenářské poplatky za poskytování základních služeb.

 

Roční registrace:
Dospělí 100,- Kč
Studenti, důchodci 40,- Kč
Mládež do 15 let 20,- Kč

 

Tisk
1 list A4 2,- Kč
ztráta čtenářského průkazu 20,- Kč

ztráta či poškození obalu 5,- Kč

 

Upomínací poplatky:
Nevrátí-li čtenář půjčené materiály včas, jsou zasílány upomínky, za něž je povinen zaplatit poplatky.
I. Upomínka 10,- Kč
II. Upomínka 20,- Kč
III. Upomínka 40,- Kč
IV. Upomínka 50,- Kč

Poplatky za všechny upomínky se sčítají.

 

Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně. Zjištěné poškození je povinen ihned ohlásit knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého čtenáře.

 

Za ztracenou nebo poškozenou knihu (časopis) je požadována náhrada:

  • Kniha (časopis) téhož vydání
  • Zaplacení pořizovací ceny
  • Uhrazení nákladů z pořízení fotokopie a vazby (pokud kniha není na knižním trhu)

Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek 50,- Kč za nové knihovnické zpracování.

V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu ve lhůtě určené knihovnou, vymáhá náhradu soudní cestou. Výlohy s tímto spojené hradí čtenář.

 

Závěrečné ustanovení:
Čtenář a uživatelé knihovny mohou posílat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně ředitelce OK Hodonín.
Tento Ceník placených služeb a poplatků nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0037 sekund času a 0.69MB paměti.